Dane osobowe (RODO)

Administratorem danych osobowych jest WODNY ŚWIAT s.c. siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Bartyckiej 24/26.
Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez WODNY ŚWIAT s.c. na podstawie zgody na potrzeby kontaktów marketingowych celem przedstawienia oferty handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) oraz na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na podstawie w zw. z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu przesyłania zamówionych informacji handlowych o produktach lub usługach Spółki.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działań marketingowych przez Spółkę nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody, po czym zostaną bezpowrotnie usunięte.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.